open in new window
Odin og Tor. Norwegian mythology.
Tor's visit to Utgard-Loke
" i det samme sprang en grå katt over
gulvet, Tor grep den under maven og løftet
den opp, men efter hvert som han hevet
händen høyere og høyere krummet katten
seg mer og mer sammen.."
Aschehoug 1982.
Home Comics Editorial Educational Fiction Kids' books Landscapes Paintings Sketches